Information

Vad gäller för av och -ombokning?

 

För avbokning upp till max 4 rum ska ske senast dagen innan kl 12.00, samma gäller vid online bokning men då uttas en avboknings avgift på 100kr. För grupper/konferenser över 5 rum gäller specifika grupp- och konferensregler som finns i er bekräftelse.

Vi hänvisar till Visita – https://visita.se/app/uploads/2019/09/att-bo-pa-hotell_webb.pdf samt våra bokningsbekräftelsers avbokningsregler.

Information – Tärnaby Fjällhotell – Kortköp

Tärnaby Fjällhotell AB
Org.nr: 556621-9472
Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby

E: post: reception@tarnabyfjallhotell.com
Telefon: 0954 – 104 20
Adress: Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby

Vi visar på att vi bedriver försäljning av hotellpaket samt presentkortsförsäljning.

Priser inkl uppgift om moms, frakt och valuta. Valutan ska anges vid betalningstillfället, då även slutsummering av samtliga beställda varor och tjänster skall visas.

Reklamations-, retur- och återbetalningsregler.
“Presentkort kan ej bytas mot kontanter. Presentkortet gäller på såväl hotellet som restaurangen. Presentkortet kommer att mailas till vald mailadress, säkerställ att du lämnat rätt adress, efter genomfört köp. Giltighetstid är 1 år.”

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH AVBOKNINGSREGLER ENLIGT REKOMMENDATION FRÅN SVERIGES HOTELL OCH RESTAURANG FÖRETAGARE


Allmänna bestämmelser och avbokningsregler vid grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar, vänligen se längre ner på sidan.

Vid eventuella avbokningar tas en administrativ avgift på 200:- vid avbokningar där inbetalning av förskott förekommit.

Allmänt
Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller även särskilda regler.

Avbokningsregler

– Avbokning av logi ska ske senast kl. 12.00 dagen före ankomst annars gäller full debitering.

– Avbokning av kampanjer ska ske senast 7 dagar innan ankomst

– Avbokning av större arrangemang ska ske senast 30 dagar innan ankomst.

Avbokning med mindre än 30 dagar till ankomst, debiteras fullt pris.

Beställning och bekräftelse
En beställning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Givetvis behöver du även informera oss om det förekommer eventuella kostavvikelser.

Ankomst och avresa
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 11.00. Konferens och gruppdeltagare ber vi att checka ut före klockan 11.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Kommer du senare, måste du meddela hotellet på förhand. Utländska gäster är skyldiga att uppvisa giltigt pass och betala vid ankomst.  

Avbeställning och utebliven ankomst
Om inte annat överenskommet vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl 12.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 12.00 dagen före ankomst, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 12.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 12.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål
Om hotellet inte kan ge dig rum vid ankomst, så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard. Hotellet är rökfritt. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnader.

Betalning
Hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomsten till hotellet. Vi tar emot VISA, Mastercard. Tärnaby Fjällhotell reserverar sig för eventuella prisändringar. Tärnaby Fjällhotell är kontantfritt.
Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.

Din egen säkerhet
Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren.

Allmänna bestämmelser och avbokningsregler vid grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar enligt fastställda regler av SHR.

1. Senast fyra veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Tärnaby Fjällhotell om antal deltagare samt hotell- och konferensutrymmen.

2. Senast två veckor före arrangemangets början skall beställaren lämna Tärnaby Fjällhotell deltagarförteckning med ankomst- och avresetider. Samtidigt skall beställaren lämna program och uppgifter om den utrustning samt möblering som önskas. Detta skall även innefatta tider för måltider. Finns önskemål om speciella arrangemang, exempelvis ändrade måltidstider, à la carte middag, vickningar eller annan aktivitet är vi tacksamma om detta meddelas senast två veckor innan.

3. Vid avbokning senare än fyra veckor före arrangemanget skall beställaren ersätta Tärnaby Fjällhotell med 75% av det avtalade priset, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

4. Vid avbokning senare än två veckor före arrangemangets början skall beställaren till fullo ersätta Tärnaby Fjällhotell det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas.

5. Om Tärnaby Fjällhotell haft särskilda kostnader eller utlägg till följd av avbokningen eller minskningen, skall detta ersättas till fullo av beställaren.

6. Beställaren är gentemot Tärnaby Fjällhotell ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtal även när dessa slutligen skall betalas av deltagarna var för sig.

7. Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållande av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Tärnaby Fjällhotell berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Tärnaby Fjällhotell skall omgående informera beställaren om pristillägget.

8. Strejk, lockout, eldsvåda, elavbrott, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Tärnaby Fjällhotell kontroll berättigar Tärnaby Fjällhotell att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

9. Tärnaby Fjällhotell är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

10. Beställda rum kan som regel disponeras från ca 15.00 första dagen.

11. Tärnaby Fjällhotell har fullständiga spriträttigheter, vilket bland annat innebär att medhavd sprit enbart får förtäras på hotellrum. På övriga och allmänna ytor på hotellet gäller Tärnaby Fjällhotell serveringstillstånd och enbart dryck köpt på hotellet. 

12. Tärnaby Fjällhotell reserverar sig för eventuella prisförändringar.

INTEGRITETSPOLICY
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

På Tärnaby Fjällhotell behandlar vi personuppgifter för företag och gäster som nyttjar någon av våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Tärnaby Fjällhotell är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “kontakta oss” längst upp på sidan.
Med “Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Tärnaby Fjällhotell använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna. Bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av de tjänst/tjänster som vi erbjuder och individualisera kommunikationen med dig. Vänligen läs denna integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.
Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Tärnaby Fjällhotell får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

ANVÄNDNING AV TÄRNABY FJÄLLHOTELLS WEBBPLATS

Genom att använda vår webbplats accepterar du att Tärnaby Fjällhotell aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Tärnaby Fjällhotell och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Tärnaby Fjällhotells webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att hotell havsbaden lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Tärnaby Fjällhotell förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.
Tärnaby Fjällhotell behandlar alla personuppgifter med största försiktighet.

Tärnaby Fjällhotell kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Tärnaby Fjällhotell annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos hotell havsbaden få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till hotellets reception genom att du skickar e-post till reception@tarnabyfjallhotell.com

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Tärnaby Fjällhotell samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.
Vi använder Personuppgifter för att
administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.
Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att vi inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på följande adress: reception@tarnabyfjallhotell,com
Observera dock att även om samtycke återkallas kan Tärnaby Fjällhotell med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

INSAMLING AV DATA VID BOKNING VIA EN ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA)

När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, så som Booking.com eller hotels.com (digital partner) lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.
När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till hotellet för att bekräfta att bokningen är gjord.
När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer.
Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

UTSKICK AV INFORMATION

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.
Inför och under vistelsen kan vi komma att skicka ut information via SMS eller mail till det mobilnummer/mailadress som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om tillgängliga rum för bokning, aktuella paketerbjudanden eller viktig information m.m.

E-HANDELSSÄKERHET

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

INFORMATIONSSKYDD

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder (SSL-kryptering) för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. bokning, fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. Alla medarbetare har vid ingånget anställningsavtal skrivit under en sekretesspolicy. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

​I övrigt gäller distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)” i bokningsvillkoren.

Här finns Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59):
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamli
ng/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59

Kontaktformulär reception

*” anger obligatoriska fält

ÅÅÅÅ streck MM streck DD
Integritetspolicy*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt